Emmanuel Macron giflé: un témoin BFMTV a filmé la scène

Inc #(2021)

Inc

Inc

  • Title: Inc
  • Author: Manon Steffan Ros
  • ISBN: 9781847716330
  • Page: 180
  • Format: Paperback
Inc By Manon Steffan Ros,[PDF] Inc | by ☆ Manon Steffan Ros - Inc, Inc Stori Sydyn Quick Reads Nofel am dyn sy n rhedeg siop tatws


Recent Comments "Inc"

Stori ddifyr a darllenadwy Mae r diweddglo, er yn amwys, braidd yn amlwg Serch hynny, nofel hawdd i w darllen a ffordd dda i dreulio ychydig oriau.

Maybe a 2.5 star rating Relatively interesting story line, but with slightly predicatable ending Nit picking the diary format had the main character talking about his daughter coming home from school in August Feel this should have been picked up at the editing stage Stori Sydyn books are suitable for adults looking to get into reading, and are designed to have short chapters and relatively simple language Many can be suitable for Welsh learners I found this one a bit hard for me in terms of the [...]

Mae r llyfr hwn rhan o r gyfres Stori Sydyn Mae n ychydig yn fwy nag eraill ac mae r stori yn dipyn mwy boddhaol Fodd bynnag, dwi n cytuno efo eraill fod y diwedd yn rhagweladwy ac eithaf gawslyd Ond serch hynny, mae n dal i fod yn llyfr da iawn


  • [PDF] Inc | by ☆ Manon Steffan Ros
    180 Manon Steffan Ros
Inc